گرافیک یعنی مهندسی تصویر یا نوشتار جهت ارتباط با مخاطبین برای رسیدن به هدفی واقعی وملموس .

گرافیک خود در خدمت تبلیغات است و هنرهای دیگر را به خدمت می گیرد تا آثاری را برای تکثیر خلق کند.

در طراحی، ایده بیشترین اهمیت  را دارد و در نقاشی و سایر هنرها اجرا بیشترین اهمیت را دارد.

در ابتدای طراحی باید از خودمان بپرسیم هدف از طراحی چیست؟ معرفی یک کالا – نمایش قابلیتهای آن – نمایش زیبایی آن یا فروش کالا ویا خدمات …

برای هر هدفی طراحی متفاوتی باید داشته باشیم . فقط زیبایی کار دلیل موفق بودن طراحی نیست به هر حال ایده ها باید طوری باشند که ما را در رسیدن به هدف نهایی کمک کنند .

ما برای بیان ایده هاو احساسات خود از یک سری ابزارهای گرافیکی مثل خط و نقطه و رنگ می توانیم استفاده کنیم طرح نهایی باید طوری باشد که ببینده همان حسی و پیامی را که منظورمان بوده را دریافت کند . دراین صورت میتوانیم بگوییم کار ما موفق بوده است .

هنر گرافیک چون تکثیر می شود و با فنونی چون چاپ همدست شده و متعلق به همه می شود مثل نقاشی شخصی و تک نیست و هیچگاه به عنوان تابلو در یک قاب تنها نمی ماند.گرافیک از سری هنرهای تجسمی است که صد البته برای کسانی که آن را با نقاشی اشتباه میگیرند باید بگویـم گـرافیک در اصل ایده و ترکیب بندی است که اکثر اوقات بین نوشته و تـصویر اتفاق می افتد.