هدف از مشاوره ، تغییر نگرش صاحبان صنایع و خدمات، در  فعالیت های  تبلیغاتی به جهت سود آوری و یا فروش بیشتر است

در دنیای امروز با توجه به تحولات اقتصادی و شرایط روز فروش هر محصول نیاز به معرفی صیح و کامل به بازار دارد ، تبلیغات صحیح و موثر بهترین و سریعترین راه جهت دست یابی به امور مذکور را دارد ، در این راستا شرکت مارال گرافیک با ارائه هر گونه مشاوره در امر تبلیغات در بازار کار نظر هر مشتری که همان رضایتمندی می باشد را جلب کند. کار کردن با طیف گسترده ای از مشتریان به عنوان مجریان پروژه های تبلیغاتی آنها ، ما را به فقر خلاقیت در شیوه های اجرایی کار های ارجاع شده و اصولا بی توجهی بسیاری از مشتریان به بهره گیری از خدمات مشاورین تبلیغات مواجه نموده که در بیشتر موارد سرمایه های هزینه شده برای اجرای تبلیغات بدون هدف هزینه شده بوده و جز اتلاف انرژی و سرمایه چیزی عاید صاحب کالا نمی شود.