با ما میـهمان مراسم های خود هستید

 سالهاست که بسیاری از دستگاه های اجرائی ،‌سازمانها ، نهادها و ارگانهای بخش دولتی و خصوصی و دانشگاهها در کشور ،‌با اهدافی از پیش تعیین شده و به  طور سالانه ، به برگزاری همایشهای علمی ، تخصصی تحت عناوینی چون : کنفرانس ، کنگره ، سمپوزیوم ، جشنواره ،‌گردهم آئی ، هم اندیشی و نظایر آن در سطح ملی و بین المللی ، بین یک تا سه روز اقدام می نمایند .

این همایش ها با هر هدفی که برگزار شود ،‌بیش از هر چیز از حضور و وجود سازمان هائی زنده ،‌پویا و اثرگذار در کشور حکایت دارد که مدیران و مسئولان آن می خواهند مخاطبین خود را از آخرین اطلاعات ، دستاوردها و تحولات انجام گرفته آگاه نموده  و یا مخاطبین خود را با تجارب به کار گرفته شده توسط دیگران آشنا سازند .