عکاسی و کلیپ

نمیتوان نقش تصویر و تبلیغات ویدئو و تلوزیونی را در پیشرفت و معرفیی کار و صنعت شما ، نادیده گرفت. ایجاد جلوه هایی تصویری زیبا به همراه انتقال مفهوم تبلیغاتیی در کمترین زمان ممکن و با کیفیتی مطلوب هدف گروه طراحیی و تدوین فیلم هایی تبلیغاتی شرکت میی باشد .

تیزرهای   تبلیغاتی در بین عموم و متخصصان تعاریف متفاوتی دارد. به طور کلی هرتیزرشامل پیام تبلیغاتی که به صورت اجرایی با استفاده از متریال های صوتی و تصویری توسط رسانه های تصویری به مخاطبان برسد را تیزر می گویند و اداره، کنترل، برنامه ریزی و هدایت آنها توسط فرد یا افرادی که به آنها مدیران تیزر می گویند صورت می گیرد.
هر تیزر شامل دو ساختار درونی و بیرونی است که ساختار بیرونی آن شامل موارد زیر است.
تصویر ، حرکت ، نور ، صدا ، موسیقی ، دیالوگ، رنگ ، ترکیب بندی، شکل و ….
و اما ساختار درونی یک تیزر نیز بسیار مهم است که شامل موارد زیر می باشد.
خلاقیت و نوآوری ، سناریو، تکنیک اجرایی ، سبک و ….
هر یک از این بخش ها نقش مهمی را دریک تیزر بازی می کنند و اثر گذاری عمیقی بر روی یک تیزر دارند طراحان وکارگردانان تیزرها نیز تمامی این عوامل را بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند تا بتوانند یک تیزر خوب و حرفه ای تهیه کنند.

جایگاه تیزر در زمینه تبلیغات
باتوجه به اینکه امروزه اقتصاد جهانی ، اقتصاد اطلاعات است و ارتباط تنگاتنگی با رسانه ها دارد و با توجه به اینکه کیفیت بهره برداری و توان رقابت از فرایند های مسلط اقتصاد جهانی است بنابراین مدیران باید سعی کنند تیزر، سناریوها و تیزرها را به موقع تولید و ارائه کنند.