در جستجوی انعطاف‌ در سازمان

در جستجوی انعطاف‌ در سازمان

هیچ چیز در این دنیا به نرمی و انعطاف‌پذیری آب نیست. با این همه برای حل کردن آنچه سخت است، چیز دیگری یارای مقابله با آب را ندارد. آب دل سنگ سخت را می‌شکافد و از میان صخره‌ها و صحراها عبور می‌کند تا به هدف خود دست یابد. قابلیت انعطاف‌ موجب می‌شود تا نظراتی تازه بیابیم، اندیشه نرم به ما قدرت بقا می‌دهد و ما را به نتایجی بدیع می‌رساند. اغلب ما، کار و سازمان و زندگی خود را حول محور امروز می‌سازیم، آن هم با این فرض که فردا چیزی است شبیه به امروز. از این رو انعطاف‌پذیری، به معنای توانایی در تغییر راهبرد و واکنش در مقابل تغییر، همواره در انتهای فهرست نیازمندی‌های کسب وکارها جای داشته است

با این همه دنیا دیوانه‌وار تغییر می‌کند و هر لحظه برجنون آن افزوده می‌شود. اقتصاد صنعتی رو به محو شدن می‌گذارد و دیگر خبری از ساختارهای مدّون و برنامه‌ریزی‌های دقیق نیست چرا که این ابزارها عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند. بازارهای مالی بناچار بی‌ثبات شده‌اند. حتی کره‌ی زمین و محیط زیست ما هر لحظه دگرگون می‌شود و پدیده‌هایی نظیر گرمایش زمین و بلایای طبیعی در گوشه گوشه دنیا دائماً شاخص‌های اقتصادی را بالا و پایین می‌کنند. برای مثال کافی است تا در ژاپن زلزله‌ای بیاید و بازارهای بورس در آن سوی خاور دور به لرزه بیفتند
بنابراین آنچه که امروز به نیازی حیاتی تبدیل شده، بهره‌‌مندی از قدرت انعطاف‌پذیری است. نیرویی که به ما در بقا و پیشرفت در مواجهه با تغییرات روزافزون یاری می‌رساند. کسب وکارهای خشک، اصطلاحی که بزرگان بازاریابی برای بنگاههای فاقد انعطاف‌پذیری به کار می‌روند، رفته‌رفته بیشتر به لبه‌ی پرتگاه نزدیک می‌شوند. برای مثال یک بیمارستان در گوشه‌ای از جهان برای ماهها تعطیل می‌شود آن هم به این دلیل که فاقد انعطاف‌پذیری لازم بوده و طراحان و سازندگان آن نتوانسته‌اند ساختار بیمارستان را متناسب با شرایط طبیعی و مقاوم در برابر بلایا بسازند.
چاره آن است که چیزی در خور امروز و فردای کسب و کار بسازیم، یعنی کسب وکارهایی که در برابر تغییرات دوام بیاورند. چرا که آنچه امروز کامل و بی‌نقص است، به معنای آن نیست که فردا نیز همچنان کامل و بدون عیب باشند..

دیدگاهتان را بنویسید