طعم قهوه زندگی

 سه ظرف را روی آتش قرار دادیم.
در یکی از ظرفها هویج در دیگری تخم مرغ و در دیگری دانه قهوه ریختیم و پس از ۱۵ دقیقه…:
هویج که سفت و محکم بود نرم و ملایم شد.
تخم مرغ که شل و وارفته بود سفت ومحکم شد.
دانه های قهوه در آب حل شدند و آب رنگ و بوی قهوه گرفته است.
حالا فرض کنید آبی که در حال جوشیدن است مشکلات زندگیست. 
شما در مقابل مشکلات چگونه اید؟
مثل هویج سخت و قوی وارد مشکلات می شوید و در مقابل مشکلات بسیار خسته میشوید. امیدتان را از دست داده و تسلیم می شوید.
هیچ وقت مثل هویج نباشید…!
با قلبی ملایم و حساس وارد میشوید و با یک قلب سخت و بی احساس خارج میشوید و از دیگران متنفر میشوید و همواره تمایل به جدال دارید.
هیچ وقت مثل تخم مرغ نباشید…!
در مقابل مشکلات مثل قهوه باشید. آب قهوه را تغییر نمیدهد. قهوه آب را تغییر میدهد. هر چه آب داغتر باشد طعم قهوه بهتر میشود…!
پس بیایید در مقابل مشکلات مثل قهوه باشیم.
ما مشکلات را تغییر دهیم.
نگذاریم مشکلات ما را تغییر دهد.
نتیجه: اعتماد به نفس داشته باشید و از طعم قهوه تان لذت ببرید!

 

دیدگاهتان را بنویسید